Hepsi TARİH

NEVRUZ Bir Aşiret İki Hikaye
NEVRUZ Bir Aşiret İki Hikaye

Dersim’de Kırmanciye Sistemi
Dersim’de Kırmanciye Sistemi

Kürdlerin Genel Tarihi
Kürdlerin Genel Tarihi

Kürdler, birçok ulusa göre kendi tarihlerini yazmaya geç başlamış, uzun bir süre, çoğunlukla başka ulusların yazdıklarıyla tarihlerini öğrenmeye çalışmışlardır. Son yıllarda artık Kürdler, kendi tarihlerini kendileri yazmakta, her geçen gün bu [...]

Dersim Alevi Kırmanc Katliamı
Dersim Alevi Kırmanc Katliamı

Kitabın içeriği, devletin 1937-1938 yıllarında Dersim’de yaptığı Alevi Kırmanc katliamı noktalarından toplanılan belge ve canlı tanık anlatımlarından oluşmaktadır.

1915 -Bir Papazın Günlüğü
1915 -Bir Papazın Günlüğü

Fr. Hyac. Simon bir papazdır. İlk kez yayımlanan bu günlüklerde şöyle haykırmaktadır: “Mart-Kasım 1915 tarihleri arasında kan rengi kızıl bir hat ile kapandı gökyüzü. Bu kızıllık, bu kan deryası kuzeyin kızılımsı şafağı ile aniden bastırdı. Bu [...]

Zilan Zilan
Zilan Zilan

1930 yılında küçük bir çocuk olan Selahattin, Zilan’da yaralı olarak kurtulmuş, ömrü boyunca herkesten sır gibi sakladığı anılarını ancak doksan yaşındayken anlatmaya karar vermiş ve torunundan Zilan Vadisi’nde yaşananları yazarak insanlara du [...]

Maraş Katliamı -Tanıkların Diliyle
Maraş Katliamı -Tanıkların Diliyle

“Nitekim Maraş’ta Aleviler zorunlu olarak evlerini terk edip, dağıldılar. Katliamdan sonra Elbistan Afşin bölgesinde çok değerli insanlarımızı yitirdik. Bir dede olarak Elbistan Afşin bölgesinde katliamdan sonra köylerde dört ve beş yıl düğün [...]

Zagros’un Ötesine
Zagros’un Ötesine

1923 Öncesi Dünyaya Gelen Kürt Önder ve Aydınlarının Biyografileri
1923 Öncesi Dünyaya Gelen Kürt Önder ve Aydınlarının Biyografileri

Bu eseri kaleme almaktaki amacımız, -az da olsa- geçmişteki Kürt önder ve aydınlarının hayatları hakkındaki tarihi bilgileri yeni kuşaklara aktarmaktır. Çünkü geçmişlerini bilmeyen birey ve toplumlar, gelecekleri ile ilgili doğru yargılara var [...]

Kürt ve Ermeni Soykırımları: Sansür ve İnkardan İkrara
Kürt ve Ermeni Soykırımları: Sansür ve İnkardan İkrara

Kürt ve Ermeni Soykırımları: Sansür ve İnkardan İkrara "Fernaııdes Türkiye ve Kürtler hakkında ve başta ABD olmak üzere dış güçlerin nitelikli suçların kolaylaştırılmasında ne kadar önemli rol oynadıkları hakkında şaşırtıcı, çoğu zaman şoke ed [...]

Yakın Doğu’da Koçgiri ve Dersim Kızılbaş Kürd Soykırımı
Yakın Doğu’da Koçgiri ve Dersim Kızılbaş Kürd Soykırımı

Yakın Doğu'daki Ermeni, Rum, Ezidi Kürt, Süryani, uzun sürece yatırılan Kürt vs. soykırımlarından ayrı olmayan ve Türk ulus-devlet yaratmak üzere uygulanan soykırımların bir kesiti olan Qoçgiri ve Dersim jenosidini en iyi ifade eden aşağıdaki [...]

21. Yüzyıla Girerken Kürtler
21. Yüzyıla Girerken Kürtler

Bu çalışmada, Kürt Hareketi bir bütün olarak incelendi. Uzun bir tarihi dönem, kısa alıntı ve aktarmalarla birbirine eklenerek açıklandı. Tablolar, listeler oluşturuldu; büyük emeklerle hazırlanmış, son derece kıymetli özgün çalışmalardan, rap [...]